Případová studie bezemisního dálkového vytápění východních (a středních) Čech