Design

Bezpečná technologie centrálního zásobování teplem využívající jaderné palivo.

Těžkovodní reaktor

Těžkou vodu moderovaný a těžkou vodou chlazený reaktor kanálového typu s 55 tlakovými kanály.

  • technologie osvědčená u kanadských reaktorů
  • 55 palivových souborů typu VVER  440 – osvědčené a licencované palivo.
  • Jednosmyčkové provedení pracující na nízkých provozních parametrech (tlak a teplota) – jednodušší a bezpečnější konstrukce.

Vložený oddělovací okruh pro vyšší bezpečnost

  • Integrovaným tepelná zásobník tepla pro lepší ekonomiku provozu a vyšší bezpečnost
  • Geometrie aktivní zóny a celkový koncept umožňují využití již použitého paliva – výrazná úspora nákladů
  • Výstupní teplota topné vody až 150 °C – dostačující pro všechny systémy centrálního zásobování teplem.