Faq

Odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud máte nový dotaz, 
napište nám jej do formuláře na konci stránky, nebo nás kontaktujte.

Teplator není závislý na jednom dodavateli jaderného paliva, navíc může využít již ozářené palivo např. z JE Dukovany. Jádro je považováno za čistou energii (netvoří kyselé deště, popel, CO2, jaderný odpad zpracuje a bezpečně uskladní), životnost Teplatoru je napočítaná na 60 let. Výrobní cena 1 GJ tepla je řádově nižší než u běžných (plynových, uhelných, …) tepláren. Navíc dokáže využít stávajících parovodů a připojit se tak do infrastruktury CZT. Celý Teplator může být umístěn pod zemí, čím zvyšuje svou bezpečnost.

Teplator máme v plánu provozovat v tzv. kampaních, přičemž délka jedné kampaně je v současné době uvažována zhruba na 9 měsíců = délka topné sezóny. V létě bude tedy reaktor odstaven, nebo provozován na nízkém výkonu, který bude odpovídat aktuální poptávce po teple (např. procesní teplo ve firmách). Teplator by měl být vybaven i uložištěm tepla, které by společně s regulací jeho výkonu mělo bezpečně pokrýt aktuální poptávky po spotřebě – tedy pokrýt fluktuace ve spotřebě = Vaše přebytečné teplo. Mnoho nových typů jaderných reaktorů již s vyššími regulačními schopnostmi počítá. Podstatou fungování jaderného reaktoru je štěpná řetězová reakce, která může probíhat na téměř libovolné úrovni, tedy změna tepleného výkonu reaktoru je závislá na „množství“ štěpení v reaktoru. Pokud snižujete/zvyšujete výkon dle zadaných parametrů a principů, není problém regulovat výkon v intervalu od „0“ do 100 %.

Palivo můžeme vzít rovnou z Dukovan (ročně vyvezou ze zóny cca 280 kazet), které je licencované (i na návrat do zóny z BVP) a dát ho do Teplatoru, který ho potřebuje pouze 55 kusů ročně. Tedy pro prvních 5 Teplatorů nemusíte brát „starší“ zásoby. Můžeme také kupovat palivo čerstvé – odkud, záleží na výběrovém řízení.

POZOR: Lipská burza nám „zdražuje“ jen elektřinu, teplo se prodává přímo, bez burzy. Teplator umožní se vyhnout „evropským“ mechanismům, kdy naše levná energie je „zdražena“ a zpět prodána. Teplator levně vyrobí a levně v Česku prodá.

Vedení SÚJB jsme několikrát od roku 2019 pozvali na technickou prezentaci Teplatoru; nikdy nikoho neposlali… Je ale pravda, že kazit nové věci umějí dobře – podobně před deseti lety zhatili český projekt solného reaktoru MSR, který dnes úspěšně provozuje Čína. Podle Atomového zákona mají o politice mlčet, kontrolovat jadernou bezpečnost (třeba takové svary) a vyjádřit se, až dostanou podklady. Žádné negativní stanovisko SÚJB neexistuje! Státního úřadu jsme se na oficiální stanovisko neptali. Konstatování paní předsedkyně Drábové nejsou stanoviskem SÚJB.

Teplator splňuje stejná bezpečnostní kritéria jako každý jaderný reaktor u nás. Splnění těchto kritérií je však výrazně jednodušší – nižší provozní parametry (tlak, hustota výkonu) znamenají jednoduší bezpečnostní systémy. Reaktor je menší a je tedy méně ohrožen cíleným válečným útokem.

ČR aktuálně nedisponuje ani legislativou ani metodikou posuzovaní malých modulárních a inovativních jaderných reaktorů. Tzn. aktuálně nemůže žádný takovýto reaktor v ČR projít. Je třeba změnit legislativu a přístup SÚJB. Teplator nebude licencován v ČR.

Překážky běžné pro návrh malého reaktoru. Mnoho výpočtů, mnoho inženýrské práce, mnoho administrativy, na to je potřeba lidi a peníze.

Teplator je jaderný zdroj tepla. Jeho cílem je zdroj nízkopotenciálního tepla. Toto teplo je primárně využitelné pro dálkové vytápění velkých městských aglomerací. Průmyslové využití je v sušárnách a pro vytápění skleníků.

Teplator již od počátku počítá s využitím akumulace tepla a tato problematika též intenzivně studována. Akumulace tepla je výhodná jak pro regulaci výkonu Teplatoru tak pro hospodárnější využití vyrobeného tepla. S výrobou elektřiny Teplator nepočítá.

Životnost je 60 let. (Konzervativně počítáme pro ekonomické analýzy 35 let, ale reálně 60.) Jsme první na světě, kdo to napočítal. Doposud na to nebyly dost přesné výpočetní metody.

Netvoří kyselé deště, popel, popílek, CO2 – ale HLAVNĚ: veškerý odpad si samo zpracuje a nikam ho nevypouští.

Teplator neprodukuje CO2, ani jiné nové odpady (může využívat ty stávající). Je ekologicky pozitivní, a můžeme tomu říkat jak chceme, třeba i GREEN DEAL… Ten je, po dobu pokračujícího konfliktu na Ukrajině, mrtev.

Napište nám