Technologie

Inovativní koncepce výroby tepla pro dálkové a technologické vytápění.

Principy, aneb jak to funguje

TEPLATOR využívá již ozářené jaderné palivo (nespálené až do dosažení regulačních a projektových limitů) z komerčních lehkovodních energetických reaktorů.


01

Lepší moderování


02

Optimálnější rozteč palivové mřížky


03

Nižší teplota paliva


04

Nižší tlak chladicí kapaliny pro výrobu komerčního tepla


05

Náklady nižší než 4 EUR/GJ

Investiční náklady na výstavbu teplárny TEPLATOR jsou nižší než 30 milionů EUR
(ceny roku 2019)

Řešení je vhodné zejména pro země, které mají tisíce jednotek jaderných palivových článků uložených buď v meziskladech, nebo v bazénech ozářeného paliva. Tyto jednotky jsou nyní finanční zátěží, která se po využití pro výrobu tepla může proměnit ve značné finanční aktivum.